Aseco Gull & Sølv

Aseco AS ble stiftet av Arne Stokkeholm i 1965 og har siden hatt en eventyrlig utvikling.

Aseco-kjeden drives i dag fortsatt av familien via tre ulike driftsselskap og med egeneide butikker over hele landet.

Gemma AS ble som et av tre driftsselskap stiftet i 2001, og driver i dag 6 av de 12 butikkene i Aseco-kjeden.